skip to Main Content
+4791560037 post@ksmtrading.no

Tomst

Systemet som gir deg dokumentasjon av utførte oppgaver og hendelser. Vi markedsfører et system for eventregistrering som er anvendbart for vaktselskaper, renholdsfirmaer, hjemmesykepleie / hjemmehjelp og andre som som må dokumentere utførte oppgaver.

Hver ansatt har med seg en registrator såkalt PES (Portable Electronic Sensor). På hver oppsøkt lokasjon settes denne på en utplassert iButton (info knapp) som overfører data til PES enheten. Ved at operatøren har med seg «lommebok» som inneholder registrerings knapper som PES enheten kan settes mot, kan forskjellige hendelser registreres på hver lokasjon. Dette programmeres inn ved hjelp av den tilgjengelige softwaren. Enhetene er meget hardføre dvs. har innebygget et «Antivandal» system som skal motstå at enhetene blir forsøkt slettet/nullstilt. Når operatøren er tilbake settes PES enheten i en dockingstasjon og alle data for vaktrunden lastes over til PC.

Rapporter kan da skrives ut. Hver operatør har en personlig iButton som de registrerer seg med ved begynnelse av hvert skift ved å holde den mot registratoren når de overtar denne fra forrige skift.

Back To Top